• Nadzór nad firmami przewożącymi towary niebezpieczne oraz sporządzanie rocznych obowiązkowych sprawozdań w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych ADR