INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO
W WARSZAWIE

OŚRODEK EGZAMINACYJNY SITKRP
W RADOMIU

O R G A N I Z U J E:

Szkolenia i egzaminy państwowe
dla przewoźników drogowych
na certyfikat kompetencji zawodowych
w transporcie drogowym.

dający konkretny zawód

 

 

 


 

Szkolenia okresowe kierowców
Usługi DGSA (przewóz towarów niebezpiecznych) -sporządzanie sprawozdań rocznych.

 

Informacji dotyczących kursu udzielamy pod numerem:

tel/fax: (048) 360-13-08; 0 602 107 821

SITK RP 26-600 Radom ul. Struga 7a, budynek NOT, pok. 103

 

W trakcie kursu zapewniamy:

 

- materiały szkoleniowe;

- poczęstunek: kawa, herbata, napoje;