ZESPÓŁ RZECZOZNAWCÓW SITK RP

W RADOMIU

O R G A N I Z U J E:
 

Kurs na audytora energetycznego

uprawniającego do sporządzania

świadectw charakterystyki

energetycznej.


 

Informacji dotyczących kursu udzielamy pod numerem:

tel/fax: (048) 360-13-08; 0 602 107 821

SITK RP 26-600 Radom ul. Struga 7a, budynek NOT, pok. 103