Zarząd Oddziału
 

Prezes:

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Wiceprezesi:

mgr inż. Czyż Marek

inż. Jóźwik Jerzy

dr inż. Olszowski Sławomir
mgr inż. Solski Jan

inż. Wietrzyński Stanisław

Sekretarz:

Z-ca Sekretarza:

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz

mgr inż. Wirginia Sztąberek

Skarbnik:

mgr inż. Elżbieta Zembrzuska

Członkowie Zarządu:

 

 

 

 

 

 

mgr inż. Jan Lachor

mgr inż. Anna Różycka

inż. Andrzej Piekarski

dr hab. inż. Marcin Chrzan

dr inż. Andrzej Chwieduk

mgr inż. Anna Karwicka

Anna Kołton

Z-ca Członka Zarządu:

inż. Alfred Wiśniewski

mgr inż. Andrzej Grobicki

Komisja Rewizyjna
 

Przewodniczący:

mgr Barbara Starnawska

Członkowie:

 

 

Z-ca Członka:

Jan Sudoł

mgr inż. Andrzej Rodzik

 

Teresa Wołos

mgr inż. Zdzisław Cieślik

S±d Koleżeński
 

Przewodnicz±cy:

Andrzej Jasik

Członkowie:
 

 

Z-ca Członka:

mgr inż. Tomasz Cieślik
inż. Czesław Czerski

mgr inż. Wojciech Soja
inż. Kazimierz Mitak