Zarząd Oddziału
 

Prezes Zarządu Oddziału

prof. dr hab. inż. Janusz Dyduch

Wiceprezes Zarządu Oddziału d/s inwestycji i rozwoju

inż. Jerzy Jóźwik

Wiceprezes Zarządu Oddziału d/s drogownictwa

mgr inż. Marek Czyż

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. transportu samochodowego

dr inż. Sławomir Olszowski

Wiceprezes Zarządu Oddziału ds. współpracy z administracją Rządową i Samorządem

mgr inż. Jan Solski

Sekretarz Zarządu Oddziału

mgr inż. Waldemar Fabirkiewicz

Z-ca Sekretarza Zarządu Oddziału

mgr inż. Wirginia Dyduch

Skarbnik Zarządu Oddziału

mgr inż. Anna Karwicka

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Jan Lachor

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Anna Różycka

Członek Zarządu Oddziału

Andrzej Jasik

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Kazimierz Mitak

Członek Zarządu Oddziału

prof. dr hab. inż. Marcin Chrzan

Członek Zarządu Oddziału

prof. dr hab. inż. Tomasz Perzyński

Członek Zarządu Oddziału

mgr inż. Elwira Kiraga

Z-ca Członka Zarządu Oddziału

mgr inż. Andrzej Grobicki

Z-ca Członka Zarządu Oddziału

mgr inż. Elżbieta Zembrzuska

Komisja Rewizyjna
 

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej

Teresa Wołos

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Andrzej Rodzik

Członek Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Zdzisław Cieślik

Z-ca Członka Komisji Rewizyjnej

mgr inż. Czesław Czerski