Prof. dr hab. inż. Janusz DYDUCH

 

ur. 01.11.1947 r. w Warszawie
 

Absolwent:
• Wydział Maszyn Roboczych i Pojazdów Politechniki Warszawskiej - magisterium 1971 r.
• Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej - doktorat 1977 r.
• Wydział Inżynierii Lądowej Politechniki Warszawskiej - Habilitacja 1987 r.
 

Praca:
• od 1971 do 1974 roku pracownik Wydziału Transportu Politechniki Warszawskiej
• od 1974 do 1976 st. asystent w CNTK w Warszawie
• od 1977 roku pracownik naukowy Wydziału Transportu
• od 1994 Profesor Nadzwyczajny Politechniki Radomskiej
• w latach 2003 - 2006 Prezes Urzędu Transportu Kolejowego
• Sekretarz Generalny Akademii Inżynierskiej w Polsce
• Przewodniczący Komitetu Transportu PAN
• Z-ca Przewodniczącego Komisji ds. Wiarygodności Technicznej ZK SITK
• od 26 marca 2010 roku Prezes Zarządu SITK RP Oddział w Radomiu
• od 09.05.2014r. Prezes Zarządu Krajowego SITK RP  

Odznaczenia:
• Srebrny medal "Eureka 86" w Brukseli
• Honorowa Odznaka "Zasłużony dla Kolejnictwa"
• Złoty krzyż zasługi
• Krzyż kawalerski orderu Odrodzenia Polski
 

Autor i współautor ok. 150 publikacji naukowych, raportów, opinii i ekspertyz, autor jednego skryptu i jednej książki.