IV Kongres Ekspertów Samochodowych
Termin: 10 czerwca 2017 r.
Miejsce:
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny
w Radomiu
ul. Bolesława Chrobrego 31
Początek kongresu godz. 10.00


Kongres - informacje

Organizatorami są: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej oraz Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu,

W Kongresie biorą udział najwybitniejsze osobowości w dziedzinie nauki i techniki, przedstawiciele uczelni, instytutów naukowo-badawczych,
pracujące na rzecz sektora motoryzacyjnego, a także przedstawiciele koncernów, instytucji i organizacji rzeczoznawczych,
stowarzyszeń branżowych. Kongres Ekspertów Samochodowych jest idealnym
miejscem na promocję nowych rozwiązań technologicznych, organizacyjnych i prawnych związanych z rynkiem motoryzacyjnym.

Udział w Kongresie możliwy jest w charakterze:

W trakcie Kongresu Kapituła Kongresu Ekspertów Samochodowych przydziela również wyróżnienia dla podmiotów, które poprzez swoje działania pozytywnie wpływają na rozwój rynku motoryzacyjnego w trzech kategoriach:

1. Innowacyjność Technologiczna.
2. Innowacyjność Procesowa.
3. Innowacyjność Produktowa.

Zgłoszenia produktów i usług do wyróżnień w powyższych kategoriach prosimy przesyłać na adres: kongres@betis.com.pl ze szczegółowym opisem Państwa wniosku.
W ramach Kongresu organizowany jest również konkurs „Ekspert Samochodowy Roku”. Oficjalny finał przewidziany jest na zakończenie Kongresu.
Uczestnicy konkursu będą zmagali się w dziesięciu obszarach tematycznych, tj.:

1. Silniki o zapłonie samoczynnym.
2. Wtrysk benzyny.
3. Elektronika i elektrotechnika samochodowa.
4. Specjalistyczna chemia serwisowa.
5. Automatyczne skrzynie biegów.
6. Systemy bezpieczeństwa czynnego.
7. Turbodoładowanie.
8. Kalkulacja szkód komunikacyjnych.
9. Opony.
10. Silniki zasilane paliwami alternatywnymi: LPG, CNG.

Nagrody będą otrzymywały osoby z trzech pierwszych miejsc dla każdego obszaru.

Proponujemy Państwu również rozważenie możliwości ufundowania nagród dla zwycięzców ww. konkursu,
dla kategorii związanej z obszarem Państwa działalności. Informujemy, iż jako fundator nagrody mają Państwo możliwość osobistego wręczenia nagrody zwycięzcy,
oraz dodatkową promocję medialną przy każdorazowej prezentacji zwycięzców w obszarze ufundowanej nagrody, co pozytywnie wpłynie na promocję firmy.

Nadmieniamy, iż Kongres to również wydarzenie o charakterze kulturalno-naukowym łączące wszystkie środowiska i organizacje związane z motoryzacją,
cieszące się autorytetem. Tak więc, celem tego wyjątkowego wydarzenia branżowego jest podejmowanie wspólnych działań dla rozwoju rynku motoryzacyjnego.

Kongres to także miejsce jednoczące świat techniki i nauki z realną rzeczywistością motoryzacyjną.

Podsumowując, liczymy na Państwa udział w IV Kongresie Ekspertów Samochodowych, dającym możliwość wspaniałej promocji i reklamy,
która niewątpliwie przyniesie wymierne korzyści w najbliższych latach.

Informacji udziela: kongres@betis.com.pl lub telefonicznie: 513 15 44 25; Monika Gryz 600 822 002