Mgr Inż. Florian ZAGOŻDŻON

PIERWSZY PREZES ODDZIAŁU SITK RADOM
W LATACH 1962 - 1987

Urodził się 4 maja 1925 roku w Sławęcinie, powiat Chojnice. Już jako młodzieniec w wieku 15 lat, w czasie okupacji niemieckiej, rozpoczyna pracę na kolei jako robotnik przy budowie i naprawie torów kolejowych na stacji w Dęblinie od 1940 roku do 15.06.1944 roku. Po wyzwoleniu kontynuuje naukę w szkole zawodowej. W 1951 roku zawiera związek małżeński z Marią Teodozją Wojdat, ze związku tego rodzi się dwoje dzieci. W 1951 roku rozpoczyna studia wieczorowe w nowo otworzonej Wieczorowej Szkole Inżynierskiej w Radomiu na Wydziale Mechanicznym. Studia kończy w roku 1956, otrzymując tytuł inżyniera mechanika. Pracuje w tym czasie w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego w Radomiu, na różnych stanowiskach, awansując do stanowiska Głównego Mechanika.

Za duże zaangażowanie w pracy zostaje wyróżniony Srebrnym i Złotym Krzyżem Zasługi, Srebrną Odznaką „Przodujący Kolejarz" oraz Srebrną Odznaką „Za zasługi dla transportu". Dzięki jego staraniom, wspólnie z przewodniczącym Oddziału SITK Ignacym Gwarkiem, w Radomiu powstaje Punkt Konsultacyjny Technikum Kolejowego w Warszawie. Pracę zawodową łączy z działalnością społeczną. Jest wiceprzewodniczącym Oddziału SITK w Radomiu, a w 1962 roku zostaje wybrany na przewodniczącego Oddziału. Pełni również funkcję radnego Miejskiej Rady Narodowej w Radomiu. Kiedy w Radomiu w 1966 roku powstaje Rejonowy Oddział NOT, zostaje wybrany na jego wiceprzewodniczącego, pełniąc nadal funkcję przewodniczącego Oddziału SITK.W czasie swojej działalności w Stowarzyszeniu jest organizatorem wielu konferencji naukowo-technicznych i sympozjów.

Za swoją działalność na rzecz ochrony środowiska zostaje odznaczony Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa kieleckiego", Złotą Odznaką „Za zasługi dla województwa radomskiego", Złotą Honorową Odznaką SITK oraz Złotą Honorową Odznaką NOT. Jednak największym wyróżnieniem było przyznanie mu Krzyża Kawalerskiego Orderu Odrodzenia Polski oraz tytułu „Honorowy Prezes Oddziału SITK w Radomiu". Zmarł 10 stycznia 1997 roku w Radomiu.