Projekt Unijny


Informacja o Projekcie

Projekt zakłada realizację bezpłatnych szkoleń przygotowujących do egzaminu państwowego dla osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania
świadectwa charakterystyki energetycznej budynków.


Projekt skierowany jest do:
- do mieszkańców woj. Mazowieckiego z powiatów:
Radom, Szydłowiec, Białobrzegi, Lipsko, Zwoleń, Kozienice, Przysucha oraz miasta Radom pozostających bez zatrudnienia ze szczególnym uwzględnieniem osób
bezrorobotnych pochodzących z obszarów wiejskich oraz osób po 45 roku życia.
- osób bezrobotnych - (w tym osób długotrwale bezrobotnych pozostających bez zatrudnienia łącznie przez okres 12 miesięcy w ciągu ostatnich dwóch lat);

- osób nieaktywnych zawodowo;
- osób pozostających bez zatrudnienia, zamieszkujących w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich oraz mieszkańców miast do 25tys., zamierzających podjąć zatrudnienie w zawodach pozarolniczych.

W ramach projektu oferujemy:

- nabycie kwalifikacji zawodowych niezbędnych do zdania egzaminu państwowego w Ministerstwie Infrastruktury,
- 8 godzin szkolenia motywacyjnego, technik poszukiwania pracy i informacji na temat zakładania działalności gospodarczej,
- 67 godzin szkolenia zawodowego - sporządzanie charakterystyki energetycznej.

Uczestnikom gwarantujemy
bezpłatnie:
- szkolenia na wysokim poziomie, prowadzone przez doświadczoną i wykwalifikowaną kadrę,
- komplet materiałów szkoleniowych io promocyjnych,
- wyżywienie,
- możliwość skorzystania z opieki nad osobami zależnymi w czasie trwania szkolenia,
- zwrot kosztów dojazdów,
- dodatek szkoleniowy.

Kryteria do spełnienia:

- status osoby bezrobotnej lub nieaktywnej zawodowo,
- wykształcenie wyższe na poziomie magisterskim,
- pełna zdolność do czynności cywilno-prawnych,
- status osoby niekaranej za przestępstwo (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 21 stycznia 2008 roku),
- wiek produkcyjny (zgodnie z kodeksem cywilnym).Harmonogram Szkoleń:

I Edycja Radom 19.04.2010r - 25.05.2010r

II Edycja - Radom - powiat 20.04.2010r - 26.04.2010r

III Edycja - Szydłowiec 27.05.2010r - 07.07.2010r

IV Edycja - Przysucha 28.05. 2010r - 08.07.2010r

V Edycja - Kozienice 09.07.2010r - 10.08.2010r

VI Edycja - Lipsko 10.07.2010r - 11.08.2010r

VII Edycja - Zwoleń 13.08.2010r - 14.09.2010r

VIII Edycja - Białobrzegi 14.08. 2010r - 15.09. 2010r

Udział w szkoleniu jest całkowicie bezpłatny