RADOMSKA RADA FEDERACJI STOWARZYSZEŃ
NAUKOWO TECHNICZNYCH
NACZELNEJ ORGANIZACJI TECHNICZNEJ

STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

POLSKIE KOLEJE PAŃSTWOWE Spółka Akcyjna

UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNO-HUMANISTYCZNY im. KAZIMIERZA PUŁASKIEGO W RADOMIU