STOWARZYSZENIE INŻYNIERÓW I TECHNIKÓW KOMUNIKACJI
RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Oddział w Radomiu
26 - 600 Radom, ul. prof. W. Krukowskiego 1
 

Telefon/fax: 48 360 26 97

E-mail: radom@sitkrp.org.pl; sitkrp_radom@wp.pl; fabirkiewicz@op.pl