Mgr Inż. Ignacy GWAREK

PIERWSZY PREZES ODDZIAŁU SITK RADOM
W LATACH 1951 - 1962

          Urodził się 3 lutego 1918 roku w Szydłowcu. Szkołę średnią o kierunku mechanicznym ukończył w Radomiu. Studia rozpoczął na Wydziale Samochodowym w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Po ukończeniu studiów powraca do Radomia, gdzie podejmuje pracę w Zakładach Naprawczych Taboru Kolejowego. Prowadzi również wykłady w Technikum Samochodowym. Wstępuje do Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. We wrześniu 1951 roku Koła SITK działające na terenie Regionu Radomskiego, na pierwszym swoim zebraniu wybierają Ignacego Gwarka na przewodniczącego Oddziału Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Komunikacji. W tym czasie Stowarzyszenie pod kierownictwem Ignacego Gwarka prowadzi działalność statutową na szeroką skalę. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków. Odczyty, wycieczki techniczne, projekcje filmów naukowo-technicznych, wystawy - to główne kierunki działania.

W 1957 roku powołano w Radomiu Komitet Porozumiewawczy NOT. W skład Zarządu wchodzi Ignacy Gwarek, będąc nadal przewodniczącym Oddziału SITK. Członkiem Prezydium Komitetu Porozumiewawczego NOT pozostaje do roku 1966. Wspólnie z Florianem Zagożdżonem - wiceprzewodniczącym Oddziału SITK czyni starania w Warszawie o powołanie w Radomiu Punktu Konsultacyjnego Technikum Kolejowego w Warszawie. Następnie przechodzi do pracy w Gazowni Miejskiej w Radomiu, a kilka lat później do Okręgowego Inspektoratu Gospodarki Paliwowo-Energetycznej. Pracę zawodową zakończył w 1983 roku przechodząc na emeryturę.

Za swoją działalność w SITK został odznaczony w 1961 roku Srebrną Honorową Odznaką NOT, a w roku 1966 Złotą Honorową Odznaką NOT. Zmarł 15 marca 1988 roku.