dr inż.
Sławomir OLSZOWSKI

Prezes Koła Elektroniki i Diagnostyki Samochodowej Oddział w Radomiu
Rzeczoznawca SITK Rzeczpospolitej Polskiej nr 880/07 w zakresie: 7.2 oraz 10.2

Kontakt
Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej
Oddział w Radomiu
 

Działalność:

 • Przeprowadzanie egzaminów zewnętrznych i wydawanie branżowych certyfikatów kompetencji zawodowej: uczniów, studentów, absolwentów szkół wyższych, potwierdzające kwalifikacje ze zdobytej wiedzy i umiejętności w zakresie: techniki, elektrotechniki i elektroniki samochodowej oraz interdyscyplinarne – mechatroniki samochodowej wg wystandaryzowanych procedur oceny

 • Ekspertyzy techniczne oraz sądowe w zakresie: „eksploatacji, naprawy oraz oceny stanu technicznego taboru i sprzętu komunikacyjnego – pojazdy samochodowe”

 • Ekspertyzy techniczne oraz sądowe w zakresie: „obiekty zaplecza technicznego transportu”

 • Ekspertyzy techniczne oraz sądowe w zakresie „elektrotechniki i elektroniki samochodowej”

 • Wycena środków transportu, maszyn i urządzeń

 • Prowadzenie specjalistycznych szkoleń technicznych dla przemysłu z zakresu mechatroniki samochodowej

 • Specjalistyczne badania systemów sterowania pojazdów samochodowych

 • Rozwiązywanie problemów diagnostycznych, przygotowywanie i testowanie procedur serwisowych

 • Przeprowadzanie walidacji metod badawczych, urządzeń i pomieszczeń

 • Przygotowanie, opracowanie i wdrażanie systemu zarządzania jakością zgodnie z normą PN-EN 100/IEC 17025 (przygotowanie laboratoriów badawczych do akredytacji)

 • Kształcenie w zakresie substancji kontrolowanych - czynniki w układach chłodniczych