Certyfikacja rzeczoznawców:	

		Wyniki egzaminów

		
		Egzaminy certyfikat z klimatyzacji
		
				
				
		Koło certyfikacji rzeczoznawców samochodowych

- SITK RP o/Radom posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikowanie rzeczoznawców samochodowych: Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji


	
	- SITKRP zgodnie ze statutem certyfikuje również rzeczoznawców
	  w specjalnościach wymienionych w wykazie:

	  Wykaz specjalności rzeczoznawców SITK

- SITK RP o/Radom posiada wpis do rejestru jednostek oceniająych personel: Egzaminy z F-gazów - Egzaminy państwowe Wpis do rejestru jednostek oceniających personel

Kontakt: rzeczoznawcy@mechatronikasamochodowa.eu; tel.: 48/ 331-40-60 Adres korespondencyjny do przesyłania dokumentów: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych ul. Mireckiego 12 lok. 8 26-600 Radom