Certyfikacja rzeczoznawców:
				
		Koło certyfikacji rzeczoznawców samochodowych

- SITK RP o/Radom posiada akredytację Polskiego Centrum Akredytacji na certyfikowanie rzeczoznawców samochodowych: Certyfikat akredytacji

Zakres akredytacji


	
	- SITKRP zgodnie ze statutem certyfikuje również rzeczoznawców
	  w specjalnościach wymienionych w wykazie:

	  Wykaz specjalności rzeczoznawców SITK

Kontakt: rzeczoznawcy@mechatronikasamochodowa.eu; tel.: 48/ 331-40-60 Adres korespondencyjny do przesyłania dokumentów: Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Komunikacji Rzeczpospolitej Polskiej Koło Certyfikacji Rzeczoznawców Samochodowych ul. Mireckiego 12 lok. 8 26-600 Radom