KURSY DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH
NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI
ZAWODOWYCH W PRZEWOZIE OSÓB I RZECZY
W WARSZAWIE, LUBLINIE, GDAŃSKU, BYDGOSZCZY
I BIAŁEJ–PODLASKIEJ

CERTYFIKAT
KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W PRZEWOZIE OSÓB I RZECZY

KURSY PROWADZIMY OD 2003 ROKU.
POSIADAMY UPOWAŻNIENIE ITS NR. 24 Z DNIA 21.11.2007 R.

Terminy kursów:
Lublin 21.01.2022 - 23.01.2022 roku
Biała Podlaska 21.01.2022 - 23.01.2022 roku
Warszawa 21.01.2022 - 23.01.2022 roku
Radom 21.01.2022 - 23.01.2022 roku
Bydgoszcz 21.01.2022 - 23.01.2022 roku
Gdańsk 21.01.2022 - 23.01.2022 roku

Na szkoleniu są realizowane objęte egzaminem zagadnienia dotyczące:
1. Prawa cywilnego;
2. Prawa handlowego;
3. Prawa socjalnego;
4. Prawa podatkowego;
5. Działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
6. Dostępu do rynku;
7. Norm technicznych i technicznych aspektów działalności;
8. Bezpieczeństwa drogowego.


Warunki uczestnictwa w kursie: - wypełniony formularz zgłoszeniowy i przesłany na adres mailowy jak niżej
- wniesiona zaliczka za kurs na konto: 66 1240 1789 1111 0000 0776 7870
w kwocie 100 zł

Pozostałą kwotę można wpłacić do kasy w dniu rozpoczęcia kursu, lub przesłać na wyżej wymienione konto.

Cena kursu w Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy,Radomiu oraz Białej – Podlaskiej wynosi 1000 zł, w Warszawie 950 zł. Do wyżej wymienionych kwot dolicza się obowiązujący podatek VAT .


Ukończenie kursu daje możliwość pozytywnego zdania egzaminu państwowego.Organizacja kursu:
  • szkolenia odbywają się w cyklu weekendowym: piątek, sobota, niedziela;
  • w trakcie kursu zapewniamy materiały dydaktyczne;
  • przykładowe testy oraz zadania egzaminacyjne;
  • poczęstunek: kawa, herbata, napoje.


Informacji dodatkowych dotyczących kursu i egzaminu udzielamy pod numerem:
513 997 085; 602 107 821 oraz mailowo: rsitk@interia.pl


Formularz do pobrania

kurs na certyfikat dla przewoźników drogowych w Warszawie, Lublinie, Gdańsku, Bydgoszczy, Białej Podlaskiej