CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH PRZEWOŹNIKA


KURSY I EGZAMINY PAŃSTWOWE
W RADOMIU DLA PRZEWOŹNIKÓW DROGOWYCH
NA EUROPEJSKI CERTYFIKAT KOMPETENCJI ZAWODOWYCH
W PRZEWOZIE OSÓB I RZECZY

KURSY I EGZAMINY PROWADZIMY OD 2004 ROKU.
OŚRODEK FUNKCJONUJE POD PATRONATEM ITS
(INSTYTUT TRANSPORTU SAMOCHODOWEGO)
W WARSZAWIE UL. JAGIELLOŃSKA 80.
Upoważnienie ITS Nr. 24 z dnia 21.11.2007r.


Na szkoleniu są realizowane objęte egzaminem zagadnienia dotyczące:
1. Prawa cywilnego;
2. Prawa handlowego;
3. Prawa socjalnego;
4. Prawa podatkowego;
5. Działalności gospodarczej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa;
6. Dostępu do rynku;
7. Norm technicznych i technicznych aspektów działalności;
8. Bezpieczeństwa drogowego.


Informacji dodatkowych dotyczących kursu udzielamy pod numerem: 602 107 821 oraz mailowo: rsitk@interia.pl; SITK RP 26-600 Radom ul. Krukowskiego 1, budynek NOT (Naczelna Organizacja Techniczna), pok. 103

Wnioski na egzamin państwowy są dostępne w siedzibie naszego ośrodka szkolenia w Radomiu.

Organizacja kursu:
  • szkolenia odbywają się w cyklu weekendowym;
  • w trakcie kursu zapewniamy materiały dydaktyczne;
  • przykładowe testy oraz zadania egzaminacyjne;
  • poczęstunek: kawa, herbata, napoje.


Rozpoczęcie najbliższego kursu: 05-07.08.2022 r.kurs na certyfikat kompetencji zawodowych radom